laatst gewijzigd
22 februari 2015

Download hier verenigingsbladClick for Eindhoven, Netherlands Forecast
 

 

Verenigingsblad:
jaargang 24, nummer 3

 

Bijeenkomst van woensdag 11 maart 2015

 

Op deze bijeenkomst wordt de voorbereiding voor de jubileumtentoonstelling nader besproken en na de pauze lezing Alex Nuijts over hoe kweek ik mijn planten op de vensterbank.

Verslag bijeenkomst 11 februari 2015

De voorzitter opent de Algemene Ledenvergadering.

Ingekomen stukken en mededelingen:

 • Kascontrolecommissie kas gecontroleerd door Alex en Bert
 • Contributie blijft gelijk, € 20,--  per lid, en € 5,-- per gezinslid.
 • Oppotdagen: 28 februari bij van der Velden,  7 maart bij Groenrijk in Geldrop,  11 en 12 april bij De Biezen in Beek en Donk.
 • 28 maart ruilbeurs
 • Ons reisje: dit jaar gaan we naar Jacky Orchids, in Kontich Belgie, datum wordt nog vastgesteld(april)
 • Alden Biezen tentoonstelling: vrijkaarten bij inleveren planten.??
 • Jubileumboekje is klaar.
 • Open dag Lucke; 21 en 22 februari.
 • Onze tentoonstelling bij van der Velden; 20, 21 en 22 maart. Op de kringavond van maart worden de lijsten met opbouwploeg en surveillanten voor de show verder ingevuld.
 • Jaarverslag secretaris is door de leden gelezen en goed bevonden.
 • Jaarverslag penningmeester is door de kascontrolecommissie goedgekeurd en goed bevonden, door de Algemene Ledenvergadring wordt decharge verleend aan de penningmeester. Volgend jaar kascontrole door Hennie en Gerda Wijnands.  
 • Bestuur herkiesbaar:  Herman 2015,  Yvonne aftredend en herkiesbaar 2016. 
 • Op de site van de Kring wordt de planten bepreking aangepast. Er wordt geen bespreking meer bijgezet, wel naam plant en eigenaar. De plant is al besproken op de kringavond.

Afsluiten van de jaarvergadering.

Opletten agenda 2015 eerste helft.

 • 20, 21 en 22 maart: Tentoonstelling van der Velden
 • 28 maart: ruilbeurs
 • 8 april: ?
 • 6 mei: LET OP; EERSTE WOENSDAG VAN DE MAAND. 
 • 10 juni: Paul Noben.
 • 8 juli: Joost Riksen
 • 12 augustus: VAKANTIE

Even pauzeren en koffiedrinken.

We gaan verder met een uitgebreide plantenbespreking.  Het blijkt wel, dat de natuur van slag is.  Planten bloeien nu, terwijl ze nog niet aan "hun" bloeitijd zijn.  Andere bloeien niet, terwijl dit eigenlijk wel "moet"  De planten staan op de site te kijk.

 Hopelijk hebben we voor de show ook nog bloeiende planten. Er wordt hulp gevraagd, om tijdens de show, planten te verkopen voor enkele kwekers, die er zelf niet kunnen zijn. Daar zijn al belangstellenden voor.
De volgende bijeenkomst bespreken we de andere dingen. Dus houdt Uw agenda vrij.  De loterij volgt nog, en dan gaan we naar huis toe.  Fijne carnavalsdagen toegewenst, voor iedereen….. 

Tot 11 maart met een lezing van Alex.

Groetjes,Yvonne


Plantbespreking 11 februari 2015
Alle foto's Alex Nuijts

Klik de foto aan om te vergroten:

Alex:    
     
Dendrobium x suffusum (natuurlijke hybride D. kingianum x D. gracilicaule)
     
Restrepia trichoglossa var. subserata
     
 
Pleurothallis (Acronia) bothros  
     
Wim:    
     
 
Dendrobium Rainbow Dance  
     
Patrick:    
     
 
Dracula syndactyla  
     
Thei:    
     
Coelogyne lockii
     
 
Dendrobium mohlianum    
     
 
Dendrobium tetragonum  
     
 
Octomeria juncifolia  
     
 
Epidendrum mirabile  
     
Herman:    
     
Oncidium abortivum
     
 
Comparettia macroplectron  
     
Dendrobium cuthbertsonii
     
Dendrobium vexillarius Dendrobium violaceum
     
Dendrobium bracteosum white
     
Dendrobium subuliferum
     
Bulbophyllum arfakianum

 Oncidium cheirophorum Reichenbach f. 1852

Vindplaats: Centraal en zuid Amerika als epifyt in regen- en
nevelwouden op 600-2000 m. hoogte.

Beschrijving: Leuke miniatuur. Pseudobulben tot 3 cm lang,
conisch tot bijna rond, 1-2 bladig. Blad tot 20 cm lang en tot 1,5 cm
breed. Bloemtakken vertakt, 10-25 cm lang, met veel bloemen dicht
opeen. Bloemen geurend, tot 1,5 cm in doorsnede, fel geel, callus
wit met 3-5 vlezige tanden.

Cultuur: Gematigd. Gemiddeld tot veel licht. Gehele jaar water
geven. Zowel in pot als opgebonden op schors te kweken.