Verenigingsblad:
jaargang 27, nummer 3

Bijeenkomst van donderdag 8 maart 2018

Op deze bijeenkomst wordt een lezing verzorgd door Tropiscape over hun rondreis door Costa Rica, hierna een uitgebreide planten bespreking.

Verslag bijeenkomst 15 februari 2018

Een ieder wordt welkom geheten en we beginnen met enkele mededelingen. Een oud lid van onze Kring Walter Macorat is op 79 jarige leeftijd overleden. Walter heeft veel voor de kring betekend en door gezondheids problemen kon hij niet meer aanwezig zijn bij onze bijeenkomsten. We hebben op 2 februari 2018 afscheid van hem genomen in het crematorium in Sittard.
Vervolgens wordt de lijst samengesteld van hen die gaan meewerken aan de tentoonstelling, voor wat betreft de op en afbouw en de surveillance tijdens de show.
We gaan op de show een boekje uitgeven over "Hoe verzorg ik mijn orchidee". Dit boekje kwam tot stand door sponsoring.
In het voorjaar willen we een bezoek gaan brengen aan een kwekerij, hierbij wordt gedacht aan Schwerter Orchideen. Wordt verder uirgewerkt. Verder was er een korte loterij voor de optijdbetalers en zij die bloeiende planten maandelijks meebrengen naar de verenigingsavond.

Na deze mededelingen gaan we over tot de Algemene Ledenvergadering.
Door de secretaris wordthet Jaarverslag over 2017 voorgelezen en goedgekeurd door de aanwezige.
Vervolgens wordt het financieel verslag behandeld, dat aan alle aanwezige leden is uitgedeeld. De vereniging staat er goed voor. Door de kascontrolecommissie zijn de financiele stukken gecontroleerd en in orde beevnde en worden zij bedankt voor hun inzet en aan de penningmeester wordt decharge verleend. Er is dit jar geen bestuurswisseling wel wordt er nog gezocht naar 1 bestuurslid.
Tijdens de afsluitende rondvraag waren er geen vragen of opmerkingen.

Hierna een pauze om de inwendige mens op te frissen met een drankje. Na de pauze een korte lezing over Epinedrums en aanverwanten.
Gevolgd door een plantenbespreking van de meegebrachte planten en tot slot de gebruikelijke planten loterij

Graag tot ziens op de tentoostelling of tijdens de op en afbouw ervan.

Groetjes,Yvonne

Plantbespreking 15 februari 2018
Alle foto's Herman ter Borch

Klik de foto aan om te vergroten:


Phalaenopsis equestris
Hennie Klingens

Pholidota chinensis Dortth van Hoof

Miltassia hybride Gerard Akkermans

Laelia harpophylla Marjolein Fortuin

 


Lycaste fimbriata Maurice Casteleyn

Laelia anceps Maurice Casteleyn

Debdrobium hybride Yvonne Beniers

Rhyncostyilis gigantea
Yvonne Beniers

 


Cattlya amethystoglossa
Hans Martens

Cattlya amethystoglossa
Hans Martens

Maxillaria variabilis Tonny Klaus

Holcoglossum nugiangense
Tonny Klaus

 


Osmoglossum egertonii
Thei Schaareman

Oncidium maculatum
Thei Schaareman

Odontoglossum cristatellum
Thei Schaareman

Dendrobium speciosum
Thei Schaareman

 


Coelogyne lockii
Thei Schaareman

Lepanthes gargoyla Alex Nuyts

Eria globifora
Alex Nuyts

Trichoglottis pusilla Alex Nuyts

 

Bijeenkomsten:
Sociaal Cultureel Centrum “Parkzicht”,
Dierdonkpark 6,
Helmond
Sponsoren :