Verenigingsblad:
jaargang 28, nummer 10

Bijeenkomst van dinsdag 12 november 2019

Op deze bijeenkomst een lezing van een bekende Paul Noben, met deel 2 van zijn reis naar Vietnam

Verslag bijeenkomst 1 oktober 2019

Ondanks de regen en het oorverdovend gekletter op het dak van de zaal gaan we beginnen aan onze kringavond. Vooraf enkele mededelingen:
Er is een kaart gestuurd naar Henk en Ans, i.v.m. met de ziekte van Henk.
Over onze show. Laatste afspraken met de Biezen zijn gemaakt.  Planten kunnen worden ingeleverd op woensdag van 10.00 – 17.00 uur en donderdag van 10.00- 13.00 uur. Onze vaste kwekers komen ook weer. Zie poster. Zij bouwen op donderdag hun stands op

Tijdens de volgende kringavond kunt U weer lotjes kopen voor de Kerstavond. U weet wel, 1 lotje voor € 2,50 per betalend lid en gezinslid. Dan de lotjes van € 1,- per stuk. Deze kunt U kopen zo veel U wilt. Ook bestellen via de mail is mogelijk, secretaris@ orchidee-bzo.nl Ook kunt U de contributie betalen voor het komende jaar. Dit blijft € 20,-  Voor gezinsleden € 5,-  Wilt U via de bank betalen is ook goed.
rek.no. NL 85RABO 0125 3954 69 t.n.v. Orchideeën Vereniging Brabant Zuid Oost.

Vermeld duidelijk wat U betaalt of bestelt., met Uw naam erbij. Ook kunt U op de Kerstavond nog lotjes kopen.
De kringavonden van volgend jaar zijn nog niet gereserveerd. Dit gebeurt zo spoedig mogelijk.

We zoeken nog steeds mensen om op kringavonden een lezing te geven, over een bepaald thema of plantensoort. Ook het bestuur zal trachten enkele spreker te benaderen, met een goede lezing.

Na de pauze laat Gerard de Puit een zelfgebouwde vernevelaar zien. Hij demonstreert de watervernevelaar. Hiermee kun je urenlang in je kas koele vochtige nevel  de kas in blazen. Met name zoals afgelopen zomer als het bijzonder warm wordt in de kas, zorgt deze vernevelaar ervoor dat de temperatuur een stuk lager wordt in de kas.

De plantenbespreking volgt, zie voor een overzicht van de meegebrachte planten verder onder op deze pagina. Gevolgd door de loterij en de afsluiting, Gelukkig is het even droog, als we weer naar de autolopen en weer naar huis kunnen rijden. Graag tot 12 november. Of tot onze show.

Groetjes,Yvonne

Plantbespreking 1 oktober 2019
foto's Herman ter Borch

Klik de foto aan om te vergroten


Dockrillia casuarinae
Jos Nuyten

Neofinetia falcata
Jos Nuyten

Pleurothallis neglecta 'Nelly"
Jos Nuyten

Dendrobium aphanochilum
Thei Schaareman


Rodrigueziopsis eleutherosepala
Thei Schaareman

Dendrobium delacourii
Wim de Brons

Catasetum Suzy Chan
Hans Strijb

Catasetum Suzy Chan
Hans Strijb


Cattleya maxima
Hans Martens

Cattleya maxima
Hans Martens

Cattleya maxima
Hans Martens

Cattleya maxima semi alba
Hans Martens


Octomeria crassifolia
Koos Peters

Pleurothallis janettae
Koos Peters

PLeurothallis sanchoi
Koos Peters

Polystachia clareae
Herman ter Borch


Epigeneium acuminatum
Herman ter Borch

Epigeneium acuminatum
Herman ter Borch

Bulbophyllum guttulatum
Herman ter Borch

Barbosella dusenii
Herman ter Borch

 

Bijeenkomsten:
Sociaal Cultureel Centrum “Parkzicht”,
Dierdonkpark 6,
Helmond
Sponsoren :