Verenigingsblad:
jaargang 29, nummer 3

Bijeenkomst van dinsdag 10 maart 2020

Op deze bijeenkomst is er een lezing door Nick Hanckmann, over de flora en met name de orchideeën in de Pyreneeën

Verslag bijeenkomst 11 februari 2020

De jaarlijkse Algemene leden vergadering,
Opening door de voorzitter, gevolgd door het verslag van de secretaris en van de penningmeester over 2019, beiden werden goedgekeurd.
Kascontrolecommissie heeft de boeken gecontroleerd en goed bevonden,hierna werd de penningmeester decharge verleend.
Het bestuur is nog steeds op zoek naar een derde bestuurder.
De contributie blijft ook dit jaar gelijk. Wel zou het wenselijk zijnal er meer loren verkocht werden om de planten loterij betaalbaar te houden.
Voorjaarsreisje, wordt verder gezocht naar een gschikte kweker.
OOk het lidmaatschap van de NOV, blijft ongewijzigd p € 33,- en gezinslid € 5,-
Rondvraag en einde ALV.

Mededelingen:
NOV voorjaarsorchideeëndag Ruilbeurs 21 maart van 10.00 – 15,00 uur, met plantenkeuring door de KCO.
Medewerking aan tentoonstelling West Brabant met Pasen 11-12-13 april in Arboretum Oudenbosch
Medewerking aan de Jubileumshow 55 kring NOB, 19 september van 10.00-16.00 uur, Buurthuis Kadans, Best

Na een korte pauze gaan we kijken naar hoe Hans besmet is geraakt met "het" virus.  Bij hem is het in de zeventiger jaren van de vorige eeuw gebeurd. Bij het zien van de kas van de buurman is het begonnen. Hans wilde ook een kas en die kwam er. Een kleintje. Een paar plantjes, alles ging goed. Tot er na een aantal jaren de klad erin kwam. Planten weg, kasje leeg, geen zin meer. Er is nog één plant gebleven. Een Dendrobium nobile. Te koop aangeboden maar niet kwijt geraakt. Dan maar in de container. Maar na een aantal jaren kwam het virus weer tot leven. Kasje vol, warm stoken en Hans ging weer als een speer. Lid geworden van de kring Alles groeit weelderig. Prachtige grote planten, een publiekstrekker op shows. Kasje te klein; dus een grotere gebouwd. Nog meer planten er in, 250 stuks of wel meer. Een aantal jaren later, is hij nog steeds besmet met het orhideeën virus. U hoeft niet uit te kijken hoor, wij hebben het ook te pakken. Het gaat nooit over,

We gaan over tot de loterij. Eerst voor desnelle betalers, en dan de gewone loterij.  Dan de planten bespreking.  Niet erg veel, maar dat is niet erg. Ze zijn toch wel mooi. Nog even de avond afsluiten, en dan in stormweer naar huis. Hopelijk is er niets kapot gewaaid aan Uw kas.

Graag tot 10 maart, met een lezing van Niek Hankmann.

Groetjes,Yvonne

Plantbespreking 11 februari 2020
foto's Herman ter Borch

Klik de foto aan om te vergroten


Paphiopedilum glaucophyllum x fairrianum
Ad Verhofstad

Paphiopedilum hybride
Ad Verhofstad

Lc. Trick or Treat x Epidendrum cinnebarinum
Jos Nuyten

Epidendrum stamfordianum
Jos Nuyten


Phragmipedium Longueville (Hanna Popow x longifolium)
Jos Nuyten

Dendrobium antennatumGerard de Puit

Dendrobium kingianum semi alba
Gerard de Puit

PLeurothallis phalangifera geel
Gerard de Puit


Paphiopedilum hybride
Yvonne Beniers


 

Bijeenkomsten:
Sociaal Cultureel Centrum “Parkzicht”,
Dierdonkpark 6,
Helmond
Sponsoren :